Wettelijke vermeldingen

Voor vragen over thyssenkrupp Liften BV of het doen van suggesties met betrekking tot de structuur of de inhoud van de website, kunt u contact opnemen met:

thyssenkrupp Liften BV
Bennet Ahrens (CEO)
Fascinatio Boulevard 806-808
2909 VA Capelle aan den IJssel
Nederland

Tel.: +31 (0) 88 4479 211
Fax: +31 (0) 88 4479 299
E-mail: info.tkenl@thyssenkrupp.com

Kamer van Koophandel:
Kamer van Koophandel te Rotterdam K.v.K.-nummer: 24324616

Hoofdkantoor:
Capelle aan den IJssel

BTW number:
NL8100.53.962.L01

Gegevensbescherming
thyssenkrupp Liften BV waardeert uw interesse in ons bedrijf en haar producten. Wij nemen de bescherming van uw privacy bij het gebruik van onze websites zeer serieus. Hieronder informeren wij u hoe wij anonieme en persoonlijke gegevens verzamelen.

Anonieme datacollectie
In het algemeen kunt u terecht op de websites van thyssenkrupp Liften BV op anonieme basis, dat wil zeggen zonder ons te informeren over wie u bent. Wanneer u onze website bezoekt, registreren onze webservers in Duitsland standaard het IP-adres van uw internetserviceprovider via welke u onze website bezoekt, de site van waaruit u toegang tot onze site en de bestanden krijgt en welke bestanden van ons u bezoekt, evenals de datum van uw bezoek en algemene informatie over uw browser. Deze gegevens worden alleen geanalyseerd in anonieme vorm voor statistische doeleinden.

Cookies
Wij gebruiken cookies alleen om het gebruik van onze sites voor u te vergemakkelijken. Persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen in cookies op de individuele pagina's als u van tevoren hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven om bijvoorbeeld steeds opnieuw inloggen te vermijden. U heeft in principe ook toegang tot alle informatie op onze websites als u uw cookies uitgeschakeld heeft in uw internetbrowser. Echter, als u cookies weigert, kan de functionaliteit van ons aanbod beperkt worden.

Verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens
Wij bewaren en verwerken van persoonsgegevens alleen als u ons deze informatie vrijwillig aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van een contactformulier of het inschrijven voor een persoonlijke dienstverlening. U wordt geïnformeerd over het beoogde doel op de betreffende sites en, indien nodig, gevraagd om uw toestemming te geven voor het opslaan en verwerken van de gegevens. De gegevens zullen alleen worden doorgestuurd naar dienstverleners die aan ons verbonden zijn, om bijvoorbeeld de gevraagde schriftelijke informatie naar u te sturen. Alle aanbieders van diensten zijn natuurlijk verplicht om de gegevens vertrouwelijk te behandelen. Overige informatie. Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de bepalingen inzake gegevensbescherming in het land waar de website wordt beheerd.

Copyrights / Auteursrechten
Copyright 2012 thyssenkrupp Liften BV All rights reserved. De inhoud inclusief foto's en het ontwerp van de website van thyssenkrupp Liften BV zijn beschermd door het auteursrecht en andere wetten voor de bescherming van intellectuele eigendom. De verspreiding of wijziging van de inhoud van deze pagina's of van de frames of soortgelijke maatregelen zijn niet toegestaan. Bovendien mag niets van deze inhoud gekopieerd, verspreid, gewijzigd of ter beschikking gesteld worden aan derden voor commerciële doeleinden.

Aansprakelijkheid
De informatie die thyssenkrupp Liften BV aan u presenteert op deze website is samengesteld en wordt regelmatig bijgewerkt. Het is onmogelijk om te garanderen dat er geen fouten in staan. Om deze reden, thyssenkrupp Liften BV wijst en sluit alle aansprakelijkheid of garantie met betrekking tot de juistheid, volledigheid en up-to-date zijn van de informatie op deze website uit. Er is geen garantie van verhandelbaarheid, geen garantie van geschiktheid voor een bepaald gebruik, en geen andere garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de informatie of een aspect van deze website.

Deze website bevat links naar andere websites. thyssenkrupp Liften BV wijst alle aansprakelijkheid en garantie met betrekking tot de informatie verkregen van en door uw interactie met enige website die u heeft bereikt door middel van een link van deze website af. Deze websites worden beheerd door aparte bedrijven. thyssenkrupp Liften BV is ook niet verantwoordelijk voor de voorzorgsmaatregelen van gegevensbescherming van de exploitanten van dergelijke websites. thyssenkrupp Liften BV raadt u aan het privacybeleid, voorwaarden en disclaimers op dergelijke websites te controleren voordat u gebruik maakt van dergelijke websites.

In geen geval zal thyssenkrupp Liften BV of andere bedrijven genoemd op deze site aansprakelijk zijn voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik, onvermogen tot het gebruik, of de resultaten van het gebruik van deze site, enige websites gekoppeld aan deze site, of de inhoud op een of alle sites, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade aan het computersysteem, gegevens of persoonlijke objecten als gevolg van het downloaden van materiaal en / of gegevens van deze website of van websites bereikt via links op deze website.

thyssenkrupp Liften BV behoudt zich het recht te allen tijde zonder kennisgeving vooraf om wijzigingen of aanvullingen van de verstrekte informatie te verschaffen. Voor zover onze internetpagina's forward-looking statements bevatten, zijn deze uitspraken gebaseerd op meningen en ramingen van het management van thyssenkrupp Liften BV en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden. thyssenkrupp Liften BV is niet verplicht om dergelijke forward-looking statements bij te werken. Iedere aansprakelijkheid voor dergelijke verklaringen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Handelsmerken
Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken die op thyssenkrupp Liften BV internetpagina's worden vermeld, beschermd door het merkenrecht. Hetzelfde geldt voor bedrijfslogo's en tekens.

Licentierechten
Het intellectuele eigendom op deze website is wettelijk beschermd door patenten, handelsmerken en auteursrechten. Deze website geeft geen enkele toestemming om de intellectuele die in eigendom zijn van bedrijven van de thyssenkrupp Group te gebruiken. Vermenigvuldiging, verspreiding, reproductie en verdere transmissie en ander gebruik is verboden zonder schriftelijke toestemming van thyssenkrupp Liften BV.

Het gebruik van deze website en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden
Het gebruik van deze website en de interpretatie van deze Disclaimer moeten worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland zonder conflict van wettelijke bepalingen. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden beslecht in de rechtbanken in Nederland. Door middel van uw voortdurende gebruik van deze website, gaat u ermee akkoord zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken van Nederland. thyssenkrupp Liften BV en u gaan ermee akkoord dat meldingen kunnen worden gedaan via e-mail naar uw e-mail adres dat gebruikt werd bij het toetreden van deze website.

thyssenkrupp Liften BV kan deze disclaimer op elk gewenst moment zonder kennisgeving aan u en zonder aansprakelijkheid jegens u of een andere partij wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te checken of deze Disclaimer gewijzigd is. Indien u niet akkoord gaat met eventuele wijzigingen in de Disclaimer, dan mag u geen gebruik van deze website. Het voorzetten van het gebruik van deze website betekent acceptatie van alle wijzigingen die in de Disclaimer zijn doorgevoerd.